Verzekering & Kosten

Voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) heb ik voor 2023 een contract met Zilveren Kruis (inclusief Avéro Achmea, Interpolis, De Friesland, en FBTO). De rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar die de behandeling vergoedt.
Voor overige zorgverzekeraars waarmee ik geen contract heb geldt dat de rekening naar de patiënt gaat die deze kan indienen bij de zorgverzekeraar. Met een restitutiepolis krijgt u bij veel verzekeraars 100% van de behandeling vergoed. Als u een naturapolis heeft kan de vergoeding door de zorgverzekeraar variëren tussen 60% en 80% van de behandeling. Als u een deel van de behandeling niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar zult u dit deel zelf moeten betalen. U kunt de vergoeding in uw specifieke situatie navragen bij uw zorgverzekeraar.
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten of voor zelfbetalers hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de g-ggz. Dit zijn de tarieven voor 2022 en 2023

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling (dus alleen van toepassing voor zorgverzekeraars waarbij ik geen contract heb of zelfbetalers) dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de eerste betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houde nde met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.


Het verplicht eigen risico

Voor volwassenen geldt in 2021 en 2022 een verplicht eigen risico van € 385,-, dit wordt door de zorgverzekeraar geïnd. Dit houdt in dat u de eerste € 385,- aan medische kosten uit het basispakket zelf betaalt.


No-show

Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren per mail of telefonisch te worden afgezegd. Indien de afspraak te laat is afgezegd, oftewel een no-show zonder bericht, dan wordt € 50,- in rekening gebracht. Deze kosten moet de patiënt zelf betalen en kunnen niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Bij herhaaldelijke no-shows kan de behandeling worden stopgezet.